Lid worden

Personal information

1/3 Algemeen
2/3 Lidmaatschap
>
3/3 Overige

Welkom bij Tennisvereniging Osdorp

 • Het lidmaatschap van TV Osdorp is doorlopend tot het opgezegd wordt.
 • Opzeggen kan tot 1 december voorafgaand aan het nieuwe jaar.
 • De contributie wordt per jaar geïnd en geeft speelrecht op de buitenbanen van 1 april t/m 31 oktober.
 • De bijzondere lidmaatschappen winterlid en competielid eindigen automatisch aan het eind van de winter- of competitie-periode. 


Lid worden?                         

 • Vul het inschrijfformulier in en stuur een pasfoto mee.
 • Je machtigt TV Osdorp om de contributie via automatische incasso te innen.
 • Vul je IBAN en de tenaamstelling in en vink ‘Automatische incasso toestaan’ aan. 
 • Vul als invuller van het inschrijfformulier altijd je voorletters en achternaam in bij 'Handtekening speler/ouder/verzorger'. De naam wordt als handtekening beschouwd.
 • Als het lid jonger is dan 18 jaar, dan verklaart zijn/haar ouder of voogd akkoord te gaan met de machtiging door het plaatsen van een handtekening.
 • Lees ook onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 • Klik op ‘Inschrijven’ om je aanmelding te versturen.  

Heb je vragen mail ons dan via [email protected]