Vrij tennissen, baan reserveren, enz

01 april 2022


For English scroll down 

Een zomer lang tennissen. Heerlijk!

Om vrij te kunnen tennissen móet je eerst een baan reserveren. Dat kan op 2 manieren:

 • Via de ClubApp kan je 1 x per dag een baan reserveren. Dat kan vanaf 48 uur van tevoren.
 • Via het afhangsysteem op de club kan je ook 1 x per dag een baan reserveren. Hier heb je je tennispas voor nodig.

Je krijgt 60 minuten speeltijd, zowel bij single- als bij dubbelspel. Alle medespelers moeten in de reservering zijn opgenomen, dus: met 2 personen reserveren = met 2 personen tennissen. Op die manier willen we zoveel mogelijk leden de gelegenheid geven om te tennissen.

Als de baan na jouw/jullie reservering leeg blijft, dan mag je blijven tennissen tot er spelers komen die de baan hebben gereserveerd.

Goed om te weten:

 • Tijdens de ochtendtoss op maandag, woensdag en vrijdag blijven er altijd 2 banen beschikbaar om vrij te tennissen. Worden de banen daarvoor niet gebruikt, dan kan de toss-indeler de banen voor de toss gebruiken. 
 • Op maandagavond zijn in principe alle banen voor de toss, behalve natuurlijk de banen waarop les wordt gegeven. Worden de banen niet gebruikt voor de toss, dan kan je vrij spelen. Dit blijkt natuurlijk pas als je op de club bent.
 • In de competitieperiode, die loopt van 9 april t/m 29 mei, is er op zaterdag vrijwel geen en zondag beperkt gelegenheid om vrij te tennissen. Kijk in de ClubApp voor de beschikbaarheid. Die zal up to date zijn. 
 • Tot het eind van de competitie (29 mei) is het ’s avonds en in het weekend niet mogelijk om een introducé mee te nemen. Overdag kan dat van maandag t/m vrijdag dus wel.
 • Wil je weten of de banen na regen bespeelbaar zijn, bel dan naar de pachter in het clubhuis, tel. 020-6117219.

Heb je een vraag, mail dan naar [email protected]

Veel tennisplezier. 

Met sportieve groet,
Bestuur TV Osdorp 

English

A summer of tennis. Great!

To be able to play free tennis you first have to reserve a court. This can be done in 2 ways:

 • Through the ClubApp you can reserve a court 1 x per day. This is possible from 48 hours in advance.
 • You can also reserve a court 1 x per day via the club's tennis system. You need your tennis card for this.

You get 60 minutes playing time for both singles and doubles. All fellow players must be included in the reservation, so: reservation with 2 persons = play with 2 persons. In this way we want to give as many members as possible the opportunity to play tennis.

If the court remains empty after your/your reservation, you may continue to play tennis until players who have reserved the court arrive.

Good to know:

 • During the morning toss on Monday, Wednesday and Friday there are always 2 courts available for free tennis. If the courts are not used for that purpose, the toss-manager can use the courts for the toss.
 • On Monday evening, in principle, all courts are available for tossing, except of course those where lessons are given. If the courts are not used for the toss, you can play freely. Of course, this only becomes apparent when you are at the club.
 • In the competition period, which runs from April 9 to May 29, there is virtually no opportunity to play free tennis on Saturday and limited opportunity on Sunday. Please check the ClubApp for availability. That will be up to date.
 • Until the end of the competition (29 May) it is not possible to bring a guest on evenings and weekends. During the day you can do so from Monday to Friday.
 • If you want to know if the courts are playable after rain, please call the tenant in the clubhouse, tel. 020-6117219.

Do you have a question, please mail to [email protected]

Have fun playing tennis. 

With sporty greetings,
The TV Osdorp board

Nieuwscategorieën