Vrij tennissen, baan reserveren, enz

17 maart 2023


For English scroll down 

Een zomer lang tennissen. Heerlijk! 

Om vanaf 1 april te kunnen tennissen móet je eerst een baan reserveren. Dat kan zo: 

 • De banen 1, 2 en 3 worden met de tennispas in het clubhuis gereserveerd via het afhangscherm. Dat doe je kort voordat je gaat tennissen. Deze banen worden incidenteel voor trainingen gebruikt.
 • Baan 4, 5, 6, 7 en 8 kunnen vanaf 48 uur tevoren online worden gereserveerd. Baan 7 en 8 worden ook voor trainingen gebruikt.
 • De banen 9 en 10 worden verhuurd. Als de baan niet verhuurd is kun je die, na overleg met de pachter, gebruiken.
 • De speelduur is voor alle partijen, singel en dubbel, 60 minuten.
 • Bij elke reservering geldt: alle medespelers moeten in de reservering zijn opgenomen, dus: met 4 personen tennissen is met 4 personen reserveren. Wees sociaal en houd je hieraan . 
 • Als de baan na jouw/jullie reservering leeg blijft, dan mag je blijven tennissen tot de volgende reservering start.
 •  Heb je online een baan gereserveerd en ben je verhinderd, verwijder je reservering dan zo snel mogelijk zodat anderen de baan kunnen reserveren. 

Goed om te weten:

 • Tijdens de ochtendtoss op maandag, woensdag en vrijdag blijven de 2 verhuurbanen beschikbaar voor verhuur of om vrij te tennissen. Worden de banen daarvoor niet gebruikt, dan kan de toss-indeler de banen voor de toss gebruiken. 
 • Bij de maandagavondtoss geldt voor de verhuurbanen dat ze voor de toss mogen worden gebruikt als ze niet verhuurd zijn. Er zijn 2 banen in gebruik voor les. Er is dus geen mogelijkheid tot vrij spelen, tenzij er banen niet gebruikt worden voor de toss.
 • Wil je weten of de banen na regen bespeelbaar zijn en of de verhuurbanen in gebruik zijn, bel dan naar de pachter in het clubhuis, tel. 020-6117219.

Heb je een vraag, mail dan naar [email protected]

Veel tennisplezier. 

Met sportieve groet,
Bestuur TV Osdorp 

English

A summer of tennis. Great!

To be able to play tennis from the 1st of April you first have to make a court-reservation. There are two procedures: online for some courts, in the clubhouse for others. 

 • Courts 1, 2 and 3 can be reserved using the KNLTB tennis card in the clubhouse via the hangout screen. You book a court shortly before starting to play. These courts will be used for training sessions occasionally. 
 • Courts 4, 5, 6, 7 and 8 can be booked online from 48 hours in advance. Courts 7 and 8 will also be used for training sessions.
 • Courts 9 and 10 are available for renting. If they are not booked they can be used to play on, after consultation with the clubhouse-tenant. 
 • The playing time for all matches, singles and doubles, is 60 minutes.
 • For every reservation goes: all fellow players must be included in the reservation, so: playing tennis with 4 people means you make your reservation for all 4 people. Be a good sport.
 • If the court remains empty after your reservation, you may continue to play until the next reservation starts.
 • If you have made a reservation online and are unable to play, please delete your reservation as soon as possible so that others can play. 

Good to know:

 • During the morning toss on Monday, Wednesday and Friday (9 - 13 hrs) the two courts-for-rent can be used to play on if there is no rental arranged. If nobody uses the courts the toss-manager can include them in the toss.
 • The Monday evening toss is slightly different: there are two courts reserved for training, two for rentals, the rest for the toss. If the courts-for-rent are free they can be used for the toss if necessary. If the toss doesn’t use them you can ask the clubhouse-tenant whether you can use them to play.
 • If you want to know whether you can play after it has rained, or whether there is a rental court available to play on, please call the tenant in the clubhouse, tel. 020-6117219.

If you have a question, please mail to [email protected]

Enjoy yourselves on the courts.

With sporty greetings,
The TV Osdorp board

Nieuwscategorieën