Vrij tennissen, baan reserveren, enz

02 september 2022


For English scroll down 

Een zomer lang tennissen. Heerlijk!

Om vrij te kunnen tennissen móet je eerst een baan reserveren. Dat kan zo: 

 • Baan 1, 4, 5, 6 en 9 kunnen vanaf 48 uur tevoren online worden gereserveerd. Baan 1 en baan 9 worden af en toe voor trainingen gebruikt.
 • De banen 2 en 3 worden met de tennispas in het clubhuis gereserveerd via het afhangscherm. Dat doe je kort voordat je gaat tennissen.
 • De banen 7 en 8 zijn trainingsbanen. De trainingen beginnen meestal na 16.00 uur. Als er geen trainingen zijn, dan kunnen de banen op de club gereserveerd worden via het afhangscherm.
 • Baan 10 wordt verhuurd. Als de baan niet in gebruik is kun je die, na overleg met de pachter, gebruiken.
 • De speelduur is voor alle partijen, singel en dubbel, 60 minuten 
 • Bij elke reservering geldt: alle medespelers moeten in de reservering zijn opgenomen, dus: met 4 personen tennissen is met 4 personen reserveren. Wees sociaal en houd je hieraan . 
 • Als de baan na jouw/jullie reservering leeg blijft, dan mag je blijven tennissen tot de volgende reservering start.
 •  Heb je online een baan gereserveerd en ben je verhinderd, verwijder je reservering dan zo snel mogelijk zodat anderen de baan kunnen reserveren. 

Goed om te weten:

 • Tijdens de ochtendtoss op maandag, woensdag en vrijdag blijven er altijd 2 banen beschikbaar om vrij te tennissen. Worden de banen daarvoor niet gebruikt, dan kan de toss-indeler de banen voor de toss gebruiken. 
 • Op maandagavond zijn in principe alle banen voor de toss, behalve natuurlijk de banen waarop les wordt gegeven. Worden de banen niet gebruikt voor de toss, dan kan je vrij spelen. Dit blijkt natuurlijk pas als je op de club bent.
 • Wil je weten of de banen na regen bespeelbaar zijn, bel dan naar de pachter in het clubhuis, tel. 020-6117219.

Heb je een vraag, mail dan naar [email protected]

Veel tennisplezier. 

Met sportieve groet,
Bestuur TV Osdorp 

English

A summer of tennis. Great!

To be able to play free tennis you first have to reserve a court. This can be done this way:

 • Court 1, 4, 5, 6 and 9 can be booked online from 48 hours in advance. Court 1 and court 9 are occasionally used for training sessions.
 • Courts 2 and 3 can be reserved using the tennis card in the clubhouse via the hangout screen. You do this shortly before playing tennis.
 • Courts 7 and 8 are training courts. Training sessions usually start after 4 pm. If there are no training sessions, the courts can be reserved at the club via the hangout screen.
 • Court 10 is rental court. If the court is not in use, you can use it after consulting the tenant.
 • The playing time for all games, singles and doubles, is 60 minutes.
 • For every reservation: all fellow players must be included in the reservation, so: playing tennis with 4 people is reservation with 4 people. Be social and keep to this.
 • If the court remains empty after your reservation, you may continue to play tennis until the next reservation starts.
 • If you have reserved a court online and are unable to play, please delete your reservation as soon as possible so that others can reserve the court. 

Good to know:

 • During the morning toss on Monday, Wednesday and Friday there are always 2 courts available for free tennis. If the courts are not used for that purpose, the toss-manager can use the courts for the toss.
 • On Monday evening, in principle, all courts are available for tossing, except of course those where lessons are given. If the courts are not used for the toss, you can play freely. Of course, this only becomes apparent when you are at the club.
 • If you want to know if the courts are playable after rain, please call the tenant in the clubhouse, tel. 020-6117219.

Do you have a question, please mail to [email protected]

Have fun playing tennis. 

With sporty greetings,
The TV Osdorp board

Nieuwscategorieën