Breng de zomer door op de tennisbaan

18 mei 2024


Scroll down for English

Zomerstop bij voetbal, hockey of basketbal? Tennissen kan het hele jaar door.

Wil je het eens proberen? Of het tennissen misschien weer oppakken? We hebben een super Zomeraanbieding:

 • 2 maanden tennissen wanneer het jou uitkomt
 • Startdatum tussen 1 juni en 1 augustus
 • Voor iedereen van 18 jaar en ouder
 • Deelnemen aan alle clubactiviteiten, zoals de toss
 • Kies zelf of je trainingen wilt volgen bij Inspire Tennisopleiding
 • Na 2 maanden eindigt het lidmaatschap automatisch

Je kunt natuurlijk ook je vriend(in), partner, buren of collega’s uitnodigen om samen met jou te gaan tennissen.  

Je betaalt voor deze 2 maanden € 40. Daarvoor kan je van maandag t/m vrijdag tennissen van 9.00 – 23.00 uur en in het weekend van 9.00 – 18.00 uur.

In deze periode ben je lid van Tennisvereniging Osdorp en ingeschreven bij de KNLTB, de tennisbond. Daardoor kan je ook meedoen aan open toernooien van andere tennisverenigingen.  

Inschrijven kan via deze link

Vergeet niet om een foto te uploaden, want die komt op je digitale tennispas. De foto mag met een mobieltje gemaakt zijn. Denk er wel aan dat je gezicht er goed op staat en dat de uitsnede niet te krap is.

Wil je ook trainingen volgen? Deze kan je hier boeken bij Inspire Tennisopleiding. Nadat je je hebt aangemeld voor de zomeraanbieding, ontvang je van Inspire een giftcard ter waarde van € 10. De giftcard kan je gedurende de looptijd van de zomeraanbieding inzetten voor tennistraining.

Voor meer informatie kun je terecht bij Martine Berlips en Peter Beekman via [email protected] 

Tot binnenkort op de baan. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Summer break at soccer, hockey or basketball? Tennis is available all year round.

Would you like to give it a try? Or maybe pick up tennis again? We have a super Summer offer (Dutch: Zomeraanbieding):

 •     2 months of tennis whenever it suits you
 •     Starting date between June 1 and August 1
 •     For everyone 18 years and older
 •     Participate in all club activities, such as the toss
 •     Choose whether you want to follow training sessions at Inspire Tennisopleiding
 •     After 2 months membership ends automatically

Of course you can also invite your friend, partner, neighbors or colleagues to play tennis with you.

For these 2 months you pay € 40. For this you can play tennis from Monday to Friday from 9:00 - 23:00 and on weekends from 9:00 - 18:00.

During this period you are a member of Tennisvereniging Osdorp and registered with the KNLTB, the Dutch tennis federation. This also allows you to participate in open tournaments of other tennis associations.  

You can register via this link

Don't forget to upload a photo, because it will appear on your digital tennis pass. The photo may be taken with a cell phone. Just make sure your face is in the right place and the crop is not too tight.

Would you also like to attend training sessions? You can book these here at Inspire Tennisopleiding. After you have registered for the summer offer, you will receive a gift card worth € 10 from Inspire. You can use this gift card for tennis training during the term of the summer offer.

For more information contact Martine Berlips and Peter Beekman at [email protected]

See you soon on the court.

Nieuwscategorieën