Van 1 november tot eind maart

28 juli 2022


Scroll down for English

Wil je het hele jaar buiten tennissen? Profiteer dan van deze ‘buiten’kans en speel als winterlid van 1 november tot en met 31 maart* in de frisse buitenlucht op onze gravelbanen.

Winterleden kunnen buiten tennissen van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur. En op zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur. Spelen kan zolang de banen droog en vorstvrij zijn*. Je reserveert je baan via de ClubApp of MijnClub.

Dit winterlidmaatschap is voor leden en niet-leden van TV Osdorp en loopt op 31 maart automatisch af. Leden van TV Osdorp krijgen korting.

Hele winter (nov-mrt)

Leeftijd Leden Niet-leden
17 jaar en jonger* € 55   (start per jan, feb, mrt: € 33) €  77   (start per jan, feb, mrt: € 46)
18 jaar en ouder € 88   (start per jan, feb, mrt: € 52) € 110  (start per jan, feb, mrt: € 66)

* = gezinskorting geldt ook voor het winterlidmaatschap

Ben je op dit moment niet lid van TV Osdorp, maar word je dat wel in 2023 dan krijg je tot eind april 10% korting op je contributie in 2023. 

Laat deze ‘buiten’kans niet aan je voorbij gaan en schrijf je hier in als Winterlid.  Leden van TV Osdorp hoeven niet opnieuw een foto te uploaden.

* = Goed om te weten:

  • We proberen de banen zo goed mogelijk te onderhouden en zo lang mogelijk open te houden, maar we zijn afhankelijk van het weer. Als de banen verregend of bevroren zijn, dan zijn ze niet bespeelbaar. Bij een strenge winter kan de winterperiode eerder eindigen dan maart 2023. De groundsman beslist hierover.
  • Vrijdag 23 december is de kantine gesloten. De toiletten in het clubhuis zijn open.
  • Van 24 december t/m 1 januari is TV Osdorp gesloten.
  • In februari of maart vindt groot onderhoud plaats waardoor de banen tijdelijk buiten gebruik zijn.

 

Englishlease note: due to the corona measures / lockdown, you can play tennis until 14

Would you like to play outdoor tennis all year round? Then take advantage of this 'outdoor' opportunity and play as a Winter member in the fresh air on our clay courts from November 1 to March 31*.

Winter members can play outdoor tennis from Monday to Friday from 10 a.m. to 10 p.m. And on Saturday and Sunday from 10 a.m. to 5 p.m. You can play as long as the courts are dry and frost-free*. You reserve your job via the ClubApp or MijnClub.

This winter membership is for members and non-members of TV Osdorp and will automatically expire on March 31. Members of TV Osdorp receive a discount.

All winter (Nov-Mar) 

Age Members TV Osdorp
Non members
17 years and younger * € 55  (start in Jan, Feb, March: € 33) € 77   (start in Jan, Feb, March: € 46)
18 years and older € 88  (start in Jan, Feb, March: € 52) € 110  (start in Jan, Feb, March: € 66)

* = family discount also applies to winter membership

If you are not a member of TV Osdorp at the moment, but if you become one in 2023, but will become one before the end of April you receive a discount of 10% over your contribution in 2023.

Don't let this 'outdoor' opportunity pass you by and register as a Winter member here. (You may choose English by changing the flag at the top right.) Members of TV Osdorp do not have to upload a photo again.

* = Good to know:

  • We try to maintain the courts as well as possible and keep them open as long as possible, but we are dependent on the weather. If the courses are raining or frozen, they will not be playable. In case of a severe winter, the winter period may end earlier than March 2023. The groundsman decides on this.
  • On Friday 23 December our cantine is closed. Toilets in het clubhouse are open.
  • From December 24 until January 1, TV Osdorp is closed.
  • Major maintenance takes place in February or March, which means that the courts are temporarily out of use. 

Nieuwscategorieën