Van 1 november tot eind maart

27 augustus 2021


n vanwege Coronamaatregelen kan tot nader bericht dagelijks tot 17.00 uur getennist worden. Clubhuis, kantine en terras zijn gesloten. Toiletten zijn toegankelijk.

Scroll down for English

Wil je het hele jaar buiten tennissen? Profiteer dan van deze ‘buiten’kans en speel van 1 november tot en met 31 maart* in de frisse buitenlucht op onze gravelbanen.

Er kan getennist worden van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur. En op zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur. Spelen kan zolang de banen droog en vorstvrij zijn*. Je reserveert je baan via de ClubApp of MijnClub.

Dit winterlidmaatschap is voor leden en niet-leden van TV Osdorp en loopt op 31 maart automatisch af. Leden van TV Osdorp krijgen korting.

Hele winter (nov-mrt)

Leeftijd Leden Niet-leden
17 jaar en jonger € 50   (periode jan-mrt: € 30) €  70   (periode jan-mrt: € 42)
18 jaar en ouder € 80   (periode jan-mrt: € 48) € 100  (periode jan-mrt: € 60)

 

Ben je op dit moment niet lid van TV Osdorp, maar word je dat wel in 2022 dan krijg je in 2022 alsnog  ledenkorting. We brengen die in mindering op je contributie 2022.

Laat deze ‘buiten’kans niet aan je voorbij gaan en schrijf je hier in als Winterlid.  Leden van TV Osdorp hoeven niet opnieuw een foto te uploaden.

* = We proberen de banen zo goed mogelijk te onderhouden en zo lang mogelijk open te houden, maar we zijn afhankelijk van het weer. Als de banen verregend of bevroren zijn, dan zijn ze niet bespeelbaar. Bij een strenge winter kan de winterperiode eerder eindigen dan maart 2022. De groundsman beslist hierover.

In februari of maart vindt groot onderhoud plaats waardoor de banen tijdelijk buiten gebruik zijn.

 

Englishlease note: due to the corona measures / lockdown, you can play tennis until 14 January until 5 PM. Clubhouse, canteen and terrace are closed. Toilets are accessible. 

Would you like to play outdoor tennis all year round? Then take advantage of this 'outdoor' opportunity and play in the fresh air on our clay courts from November 1 to March 31*.

You can play tennis from Monday to Friday from 10 a.m. to 10 p.m. And on Saturday and Sunday from 10 a.m. to 5 p.m. You can play as long as the courts are dry and frost-free*. You reserve your job via the ClubApp or MijnClub.

This winter membership is for members and non-members of TV Osdorp and will automatically expire on March 31. Members of TV Osdorp receive a discount.

All winter (Nov-Mar) 

Age Members TV Osdorp
Non members
17 years and younger  € 50   (January-March: € 30) € 70    (January-March: € 42)
18 years and older € 80   (January-March: € 48) € 100   (January-March: € 60)

 

If you are not a member of TV Osdorp at the moment, but if you become one in 2022, you will still receive a member discount in 2022. We will deduct this from your 2022 contribution.

Don't let this 'outdoor' opportunity pass you by and register as a Winter member here. (You may choose English by changing the flag at the top right.) Members of TV Osdorp do not have to upload a photo again.

* = We try to maintain the courts as well as possible and keep them open as long as possible, but we are dependent on the weather. If the courses are raining or frozen, they will not be playable. In case of a severe winter, the winter period may end earlier than March 2022. The groundsman decides on this.

Major maintenance takes place in February or March, which means that the courts are temporarily out of use. 

Nieuwscategorieën